Toepassingen


mogelijkhedenMCT KNØP bouwsysteem: ongekende toepassingen

De mogelijkheden van het MCT KNØP bouwsysteem zijn legio. Bij het in de markt zetten van dit nieuwe product, blijkt dat er steeds weer nieuwe ideeën en toepassingen ontstaan. Unieke kenmerken zoals:

  • de flexibele materiaalkeuze van de opvulling en afwerking van het bouwsysteem;
  • de compacte vervoersmogelijkheden (het systeem wordt op locatie opgebouwd);
  • de snelle bouwmethode;
  • de mogelijkheid van demonteren;
  • de geluidsabsorptie van het opvulmateriaal;
  • de schaalbaarheid van het systeem;

Dit maakt dat de toepassingen veelzijdig en soms uniek zijn. Het zogenaamde vleermuishotel is hier een mooi voorbeeld van.

Maar ook gangbare bouwconstructies zoals geluidswanden of kadewanden krijgen door MCT KNØP een boost. Het systeem maakt het immers mogelijk om sneller te bouwen met materiaal dat ter plekke of in de directe omgeving aanwezig is. Denk aan puin voor geluidswanden of noodwoningen of slib voor kadewanden. Daarmee is het een systeem dat naadloos aansluit bij de (natuurlijke) omstandigheden.

Vleermuishotel

Geluidswand

Flexibel bouwen