Circulair Bouwen


Adaptief bouwen heeft de toekomstMCT KNØP bouwsysteem: een multi use systeem voor én met de eindgebruiker

In de snel veranderende wereld waarin we leven, wordt de economische levensduur van veel producten en bouwconstructies steeds korter. Dat komt omdat we onze wensen en eisen steeds vaker (moeten) bijstellen of aanpassen aan snel veranderende (natuurlijke) omstandigheden.

Het MCT KNØP bouwsysteem is een innovatief bouwsysteem dat nieuwe concepten voor circulair bouwen mogelijk maakt. Omdat het een flexibel en duurzaam systeem is, sluit het aan bij de wens om adaptieve producten te ontwikkelen. Het bouwsysteem is bruikbaar in de utiliteitsbouw zoals in parkeergarages of industriehallen. Daarnaast zijn civieltechnische toepassingen denkbaar zoals kademuren, tuinmuren, grondkeringen, taluds, geluidswanden, (natuur)schermen, etc. Verder biedt het bouwsysteem mogelijkheden voor transitiewoningen, tijdelijke (nood)woningen en opslagstructuren. Kortom: de toepassingsmogelijkheden zijn legio.

De kracht van het MCT KNØP bouwsysteem in een notendop:

  • Modulair bouwen
  • Tijdelijke, semi-permanente en permanente bouwstructuren
  • Verplaatsbaar, hergebruik mogelijk, recyclebaar, uit te breiden
  • Klein transportvolume
  • Licht gewicht materialen
  • Vulbaar met lokale materialen
  • Snel en gemakkelijk monteerbaar
  • Zelf monteerbaar (indien gewenst)
  • Relatieve lage kosten